Kysten

Danmark
Kysten er et tilbud til voksne, der har fået en dom til anbringelse, og som har en varigt nedsat funktionsevne, psykisk eller fysisk.

Vi har i alt 8 pladser og en akut plads. Derudover har vi dagtilbud, som bidrager til en god og indholdsrig hverdag.

Du kan læse mere om Kysten her.