Krisecentret Baltic

Krisecentret Baltic

Dortheavej 71
2400 København NV
Danmark
+45 38 34 03 33
Krisecentret Baltic er et krisecenter for voldsramte (§ 109) og et botilbud for udsatte familier (§ 110)

At bo på Baltic

Vi har uddannet personale døgnet rundt, året rundt, som du altid kan snakke med - pædagoger og psykolog.

Vi tilbyder

  • En plan for opholdet, som udarbejdes i fællesskab mellem beboere og rådgiver/kontaktperson
  • Støttende samtaler med socialrådgiver eller kontaktperson efter behov
  • Særligt personale med fokus på børnene
  • Støtte til kontakt med andre dele af det sociale system, f.eks. omkring diverse ansøgninger til kommunen, skilsmisse, samværsordninger, opholdstilladelse m.m.

Fysiske rammer

Baltic ligger tæt på Utterslev Mose, hvor der er store grønne fritidsarealer/boldbaner, udendørsgrill og legeplads, hvis du har børn med.

Baltic har 46 værelser med eget toilet og bad, hvor nogle er møbleret. Når du flytter ind hos os, lægger vi sammen en plan for dit ophold. Vi tilbyder dig støttende samtaler efter behov, og vi kan støtte dig i din kontakt med de sociale myndigheder f.eks. omkring diverse ansøgninger til kommunen, skilsmisse, samværsordninger, opholdstilladelse m.m.

Af hensyn til beboernes sikkerhed er vores dør aflåst.