Krematorier

Frederiksborgvej 125
Postboks 448
2400 København NV
Danmark
Enheden udfører kremationer på Københavns Kommunes krematorier og assisterer pårørende ved højtideligheder, begravelser og urnenedsættelser.