Kollektivhuset

Danmark
Kollektivhuset er et socialpsykiatrisk botilbud bestående af 57 almene boliger fordelt på 2 opgange med tilknyttet fællesareal og personale.

Det er mennesker med psykiske lidelser og sociale vanskeligheder som bor i Kollektivhuset. Beboerne skal være i stand til at klare sig selv med individuel hjælp og støtte fra personalet. Målet er, at beboerne kan leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser, og det hjælper personalet dem med at gøre. Beboerene har lejekontrakt med boligselskab KAB/ SAB.

Du kan læse mere om Kollektivhuset her.