KKUC Bofællesskaber

Danmark
KKUC driver to bofællesskaber for henholdsvis unge med psykosociale problemer og dobbeltdiagnosticerede mennesker.

KKUC's bofællesskab for unge med psykosociale problemer henvender sig til unge med særlige behov for støtte til endelig at forvalte en selvstændig tilværelse i egen bolig. KKUC's andet bofællesskab retter sig mod dobbeltdiagnosticerede mennesker (dvs. mennesker med både misbrug og sindslidelse), der ønsker at bo sammen med andre, men har svært ved at etablere et socialt netværk.

Du kan læse mere om KKUC's bofællesskaber her.