Kirkegårde

Kirkegårde

Frederiksborgvej 125
Postboks 448
2400 København NV
Danmark
Administrerer begravelser, kremation og højtideligheder. Indgår aftaler om anlæg og pasning af gravsteder på kommunens kirkegårde.