Københavns Madservice a la carte

Københavns Kommunes udbyder af mad til ældre hjemmeboende borgere.