Københavns Ejendomme og Indkøb

Danmark
+45 33 66 61 00
Københavns Ejendomme og Indkøb er en enhed under Økonomiforvaltningen