Jacob Michaelsens Minde

Jacob Michaelsens Minde er et dag- og døgnbehandlingstilbud for unge i alderen 13-17 år, der har alvorlige og komplekse psykiske lidelser.

Institutionen håndterer en målgruppe, hvor de psykiske lidelser kan vise sig ved selvskadende adfærd. Tilbuddet ligger i Skodsborg Kommune.

Du kan læse mere om Jacob Michaelsens Minde her.