Instituttet for Blinde og Svagsynede - IBOS

Danmark
IBOS er et tilbud under Socialforvaltningen i Københavns Kommune

IBOS tilbyder rådgivning, udredning, individuelt tilrettelagte rehabiliteringstilbud, bo-træning og bo-ophold, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og uddannelse for borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

Du kan læse mere om IBOS her.