Historie & Kunst

Historie & Kunst forvalter og formidler historie og kunst i Købehavn. Enheden har det overordnede ansvar for museer og stadsarkiv.