Fritid KBH

Fritid KBH

Nyropsgade 1, 3.
1602 København V
Danmark
FOU og Tilskud, lokalefordeling. Politikker, planer og strategier, events m.m.

FOU og Tilskud, lokalefordeling. Politikker, planer og strategier, events, udvikling af faciliteter til kultur- og fritidslivet i København, Indsatser til at introducere børn og unge i udsatte byområder til kultur- og fritidslivet.