Fristedet

Fristedet

Danmark
Fristedet er et længerevarende botilbud for borgere med en psykisk lidelse og et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer.

Beboerne på Fristedet kan ikke bo i egen bolig. De kan være tidligere hjemløse eller have brug for en anden form for støtte end de kan få i andre botilbud. Nogle beboere har behandlingsdomme. På Fristedet accepterer vi, at beboerne har et aktivt forbrug af alkohol og/eller stoffer. Fristedet er beliggende i en ældre ejendom i Sundholmskvarteret på Amager og har plads til 13 beboere. Beboerne har egne boliger men deler toilet og bad. Der er et beboerkøkken, hyggelige fællesarealer og personale til stede døgnet rundt. Vi har også tilbud om madordning.

Du kan læse mere om Fristedet her.