Frederiksholm

Frederiksholm er en akutinstitution til børn og unge i alderen 5-18 år, der aktuelt ikke kan bo hjemme.

Institutionen arbejder desuden i stigende omfang med flere forskellige typer familierettede indsatser. Tilbuddet ligger i Københavns Sydhavn.

Du kan læse mere om Frederiksholm her.