ForældreStøtten

Danmark
ForældreStøtten er et rådgivnings- og vejledningstilbud til forældre, der har børn anbragt uden for hjemmet.

Her tilbydes forældre en støtteperson, der kan rådgive og vejlede i forhold til situationen omkring det anbragte barn. Tilbuddet ligger i Indre By i København.

Du kan læse mere om ForældreStøtten her.