Flinterupgård

Danmark
Flinterupgård er et botilbud for stofafhængige borgere med psykiske lidelser.

Beboerne på Flinterupgård kan være tidligere hjemløse eller have brug for en anden form for støtte end de kan få i andre tilsvarende botilbud. Beboerne er i metadonbehandling og kan klare sig selv i hverdagen, da der ikke er personale på stedet i de sene aften- og nattetimer samt i weekenderne.

Du kan læse mere om Flinterupgård her.