Erstatningssager

Danmark
Afdenlingen Erstatningssager behandler borgeres erstatningssager om krav på erstatning som følge af uheld på offentlig vej.