Egmontgården

Svendborggade 1, 1. sal
2100 København Ø
Danmark
+45 33 17 49 86
Egmontgårdens krisecenter er et § 109 og § 110 krisecenter for voldsramte kvinder og mænd, samt udsatte familier.

Om at bo på et krisecenter

Egmontgårdens krisecenter er et krisecenter, hvor du kan bo midlertidigt. Du kan bo her sammen med dine børn eller alene, hvis du har været udsat for psykisk eller fysisk vold, eller hvis har særlige sociale problemer, der gør, at du ikke kan opholde dig i egen bolig.

På Egmontgårdens krisecenter handler det først og fremmest om, at du skal være tryg. Vi har aflåste døre, videoovervågning samt personale døgnet rundt.

Vi kan ikke tilbyde plads, hvis du har et misbrug, psykiske lidelser, alvorlig sygdom, eller brug for støtte døgnet rundt, samt hvis du er truet på livet.

Vi tilbyder rådgivning, støtte og omsorg

På krisecenteret får du ro i en periode af dit liv. Her er samtidig professionelle medarbejdere, som giver dig støtte og omsorg til at sige fra over for volden eller de sociale problemer, som du oplever at kæmpe med. Du får tildelt to kontaktpersoner, der sammen med dig, lægger en plan for, hvordan du bedst muligt kommer videre i dit liv.

Du får blandt andet råd og vejledning til andre dele af det sociale system. Det kan f.eks. være i forhold til ansøgninger til kommunen, skilsmisse, samværsordninger mm.

Egmontgårdens krisecenter indgår i et tæt samarbejde med andre relevante dele af forvaltningen, der hvor der giver bedst mening for dig og din situation. Er du f.eks. ledig, hjælper vi dig sammen med jobcentret tættere på arbejdsmarkedet og selvforsørgelse. 

Har du været udsat for psykisk eller fysisk vold, bliver du og dine børn tilbudt psykologsamtaler.

De fysiske rammer på Egmontgårdens krisecenter

Svendborggade

På Svendborggade har vi 77 toværelses lejligheder med eget bad og køkken. Alle lejlighederne er møbleret med senge, bord, stole samt lamper.

Vi har to små elevatorer, rum til barnevogn samt beboervaskeri. 

Der er en legeplads i gården, samt borde og bænke.

Frederiksundsvej

På Frederiksundsvej, har vi 10 værelser, fordelt på to etager. Alle værelserne er møbleret med senge, skab, køleskab, bord, stole mm.

På Frederiksundsvej deles der bad/toilet og køkken med de andre beboere.  

Her er det ikke muligt at medbringe børn.