Direktionen i Socialforvaltningen

Danmark
Direktionen i Socialforvaltningen står for den daglige strategiske ledelse af Socialforvaltningen

Skriv sikkert til direktionen i Socialforvaltningen

Hovednummer til Socialforvaltningen er 33 66 33 66

Administrerende direktør Mikkel Boje
e-mail: mikkel.boje@kk.dk

Direktør Søren Munk Skydsgaard
e-mail: JJ6Q@kk.dk

Direktør Katrine Ring
e-mail: RH72@kk.dk