Direktionen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Direktionen står for den daglige strategiske ledelse i Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen.