Dialogteamet for byggesager

Dialogteamet

Danmark
+45 33 66 37 10

Telefontider

Mandag 10:00 - 14:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag 10:00 - 14:00
Fredag 10:00 - 14:00
Dialogteamet holder lukket om torsdagen.
Dialogteamet for byggesager vejleder borgere i:
  • byggelovs- og planmæssige forhold
  • relevant ansøgningsmateriale og
  • konkrete spørgsmål til skrivelser og afgørelser fra Center for Bygninger.

Vi vejleder på mail og telefon.

Vær opmærksom på, at vi ikke yder byggeteknisk rådgivning og ikke træffer afgørelser i byggesager.