Den Korte Snor

Den Korte Snor

Danmark
Den Korte Snor er et tilbud til børn og unge mellem 10 og 17 år, der udviser truende, uroskabende eller kriminel adfærd.

Den Korte Snor kan tilbyde en sagsbehandler og en kontaktperson, der hjælper med at støtte unge og deres familier til at genvinde styringen over egne liv. Tilbuddet består af seks lokale teams, der er placeret på socialcentrene i Amager Vest, Amager Øst, Brønshøj/Husum, Bispebjerg, Nørrebro og Valby.

Du kan læse mere om Den Korte Snor her.