Den Korte Snor

Suhmsgade 4., 3. sal
København K
Danmark
+45 26 77 37 14
Den Korte Snor er et tilbud til børn og unge mellem 10 og 17 år, der udviser truende, uroskabende eller kriminel adfærd.

Den Korte Snor er en indsats for børn og unge mellem 10-17 år i København. Indsatsen er rettet mod børn og unge, der er på kant med loven eller som er i risiko for begå kriminalitet.

Den Korte Snor er en intensiv kriminalitetsforebyggende familierådgiver- og kontaktpersonindsats, der skal sikre en hurtig opfølgning på barnets/den unges udfordringer. Den unge bliver derfor tilknyttet en kontaktperson og en familierådgiver, som sammen med barnet/den unge og familien ligger en plan for den unge. Planen vil ofte handle om skole/uddannelse, fritid, venskabsrelationer og familieliv.

Op mod 80 unge Københavnere og deres familier får hvert år hjælp og støtte til at komme godt videre i deres liv i et samarbejde med Den Korte Snor. 

Du finder Den Korte Snor i de lokale myndighedscentre på børne- og ungeområdet i følgende bydele: Nørrebro, Valby/Vesterbro/Kgs.Enghave, Brønshøj/Husum/Vanløse, Bispebjerg og Amager. Hvert myndighedscenter har sit eget Den Korte Snor team bestående af kontaktpersoner og familierådgivere. Det hele bindes sammen af Den Korte Snors central enhed, som er placeret i Suhmsgade.

Du kan læse mere om Den Korte Snor på deres hjemmeside

 

Den Korte Snor er en del af Københavns Kommune, og er organiseret i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU). Du kan læse mere om CUKU her