Den Korte Snor

Den Korte Snor

Suhmsgade 4., 3. sal
København K
Danmark
+45 26 77 37 14
Den Korte Snor er et tilbud til børn og unge mellem 10 og 17 år, der udviser truende, uroskabende eller kriminel adfærd.

Den Korte Snor er en indsats til børn og unge mellem 10-17 år, der udviser truende, uroskabende eller kriminel adfærd. Indsatsen består af intensiv kontaktpersonindsats og tæt familierådgivning, der skal sikre en hurtig opfølgning på de unges adfærd og udfordringer, bl.a. gennem familiesamtaler og struktureret samvær med de unge. Indsatsen retter sig både mod de unges familieliv og de unges deltagelse i skole, uddannelsesinstitutioner og fritidsaktiviteter samt de unges venskabs- eller fællesskabsrelationer. 

Den Korte Snor kan tilbyde en sagsbehandler og en kontaktperson, der hjælper med at støtte unge og deres familier til at genvinde styringen over egne liv. Tilbuddet består af seks lokale teams, der er placeret på socialcentrene i Amager Vest, Amager Øst, Brønshøj/Husum, Bispebjerg, Nørrebro og Valby.

Du kan læse mere om Den Korte Snor her.

Den Korte Snor er en del af Københavns Kommune, og er organiseret i Center for Udsatte og Kriminalitetstruede Unge (CUKU)