Den Centrale Visitation

Den Centrale Visitation

Sjællandsgade 40
2200 København N
Danmark

Telefontider

Mandag 11:00 - 15:00
Onsdag 11:00 - 15:00
Fredag 11:00 - 15:00
Den Centrale Visitation visiterer borgere under 65 år til pleje- og ældrebolig i København.