Den Centrale Visitation

Sjællandsgade 40
2200 København N
Danmark

Telefontider

Mandag 10:00 - 14:00
Onsdag 10:00 - 14:00
Fredag 10:00 - 14:00
Den Centrale Visitation visiterer borgere under 65 år til pleje- og ældrebolig i København.