De 4 Årstider

Danmark
De 4 Årstider er et tilbud til børn og unge mellem 12 og 18 år, der har været eller er anbragt udenfor hjemmet.

Der er især fokus på den unges overgang til voksenlivet. Tilbuddet ligger på Nørrebro i København.

Du kan læse mere om De 4 Årstider her