Databeskyttelsesrådgiveren

Københavns Rådhus
Rådhuspladsen 1
1550 København K
Danmark
En Databeskyttelsesrådgiver er en uafhængig funktion, der refererer direkte til Borgerrepræsentationen.