Dagtilbuddet Søndre Fasanvej

Dagtilbuddet Søndre Fasanvej modtager brugere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, herunder brugere med cerebral parese.

Brugerne får her mulighed for at udvikle eller vedligeholde færdigheder, og de får udbytte af socialt samvær indbyrdes og med medarbejderne. Aktiviteterne tilrettelægges efter medlemmernes lyst og interesse i samspil med medarbejdernes kompetencer.

Du kan læse mere om Dagtilbuddet Søndre Fasanvej her.