Dagtilbuddet Lærkevej

Dagtilbuddet Lærkevej modtager borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Dagtilbuddet Lærkevej er et aktivitets- og samværstilbud. Her er borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau i alderen fra 20 til 67 år. Brugerne har behov for hjælp og verbal støtte i de fleste af dagligdagens gøremål. De har ligeledes behov for en høj grad af struktur, forudsigelighed og samvær i mindre grupper. Størsteparten af brugerne har begrænset eller intet verbalt sprog.

Du kan læse mere om dagtilbuddet Lærkevej her.