Dagcentret Stæren

Tomsgårdsvej 17 2. sal
2400 København NV
Danmark

Åbningstider

Mandag 09:00 - 15:00
Tirsdag 09:00 - 15:00
Onsdag 09:00 - 15:00
Torsdag 09:00 - 15:00
Fredag 09:00 - 15:00
Dagcentret Stæren er et værested for borgere, der er tilknyttet Borgercenter Voksnes misbrugsbehandling.

Visitation til dagcentret sker ud fra en helhedsvurdering med udgangspunkt i brugerens somatiske tilstand og hvor muligheden for stoffrihed anses for udtømt. På Dagcenter Stæren arbejdes helhedsorienteret med fokus på fysiske og sundhedsmæssige problemstillinger og ud fra Harmreduction, hvor målsætningen er at reducere skader som følge af stofmisbrug uden nødvendigvis at reducere brugen af stoffet.

Målgruppen

Målgruppen på Dagcentret er borgere med et mangeårigt misbrug, hvor stoffrihed ikke længere anses for realistisk. Borgere på Dagcenter Stæren har ofte et ringe socialt netværk og en dagligdag præget af ensomhed. Deres somatiske tilstand er præget af deres mange årige misbrug.

Dagligdagen på Dagcentret

På Dagcenter Stæren er fokus på at skabe en meningsfuld hverdag med social kontakt til omverdenen for den enkelte borger. Der arbejdes massivt med en socialpædagogisk indsats. Borgerne kan få hjælp til træning i sociale færdigheder, praktisk hjælp til løsning af alsidige problemer samt mulighed for at blive tilset af en sygeplejerske og læge.

Dagcentret tilbyder brugerne mulighed for at købe morgenmad og et billigt måltid mad. Der er en café, som servere gratis kaffe og the i hele åbningstiden. I løbet af dagen tilbydes diverse aktiviteter, blandt andet syning, maling og musik.

Udlevering af medicin

Der er daglig medicinudlevering ml. kl. 9.00 til 12.00, dette foretages af sundhedspersonalet som er tilknytettet Dagecentret.

Støttekontaktperson ordning

På Dagcentret er der tilknyttet støttekontaktpersoner, som primært arbejder som udgående medarbejdere. Arbejdet udføres primært i borgernes hjem, som støttende arbejde på borgerens præmisser og i borgerens tempo. Målgruppen er ofte borgere, der lever isoleret og ikke formår at benytte de sociale hjælpesystemer. Støttekontaktpersonen arbejder, som brobygger til de eksisterende tilbud.