Center for Vejvedligehold og KMC

Centret udvikler og vedligeholder de kommunale veje, asfalterer, brolægning og reparerer vejbrønde. KMC Nordhavn er depot for forurenet jord