Center for Unge og Rusmidler

Studiestræde 45
1455 København K
Danmark
+45 82 56 23 06

Åbningstider

Mandag 09:00 - 16:00
Tirsdag 09:00 - 16:00
Onsdag 09:00 - 16:00
Torsdag 09:00 - 16:00
Fredag 09:00 - 13:00
Centret arbejder med behandling og rådgivning til unge, der har rusmiddelproblemer eller som har forældre med rusmiddelproblemer

U-turn er et tilbud til unge under 25 år, der har problemer med rusmidler. U-turn tilbyder åben og anonym rådgivning og længerevarende forløb og har også tilbud til forældre, andre pårørende og fagfolk. 

Ro på Rusen er et tilbud til Københavns Kommunes erhvervs-, ungdoms- og produktionsskoler. Ro på Rusen samarbejder med skolernes vejledere omkring forebyggelse og tidlig opsporing af unge med rusmiddelproblemer. Ro på Rusen tilbyder individuelle og gruppesamtaler med de unge på uddannelsesstedet, samt klassedialoger og undervisning.

DeDrikkerDerhjemme er et åbent og anonymt tilbud til børn og unge op til 25 år, hvis forældre har problemer med alkohol eller andre rusmidler. DeDrikkerDerhjemme tager også samtaler med forældre og andre pårørende og rådgiver fagpersoner, der arbejder med børn og unge. 

Viden- & Kompetencecenter – Unge og Rusmidler står for centrets dokumentation og vidensopsamling, uddannelse af andre professionelle og igangsættelse af nye projekter.

Du kan læse mere om Center for Unge og Rusmidler her.

Du kan finde links til centrets tilbud herunder:

U-turn

Ro på Rusen

DeDrikkerDerhjemme

Viden- & kompetencecenter – Unge og Rusmidler