Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Centret arbejder for, at borgere i midlertidige botilbud på sigt kan flytte i egen bolig og komme i job eller uddannelse.

Center for Unge og Midlertidige Botilbud arbejder for, at unge og borgere i midlertidige botilbud på sigt kan flytte i egen bolig og integreres i det omgivende samfund, bl.a. ved at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere på socialpsykiatri.kk.dk

Du kan kontakte Center for Unge og Midlertidige Botilbud via Sikker post:

Send sikker post - for borgere
Send sikker post - for virksomheder