Center for Udsatte Voksne og Familier

Centret rummer herberger og krisecentre for udsatte kvinder, mænd og familier, samt beskæftigelses- og sundhedstilbud.

De fleste tilbud i centret er midlertidige botilbud efter Servicelovens §§ 109 og 110. Her kan borgeren henvende sig direkte uden at skulle visiteres fra Social- eller Rådgivningscenter. Centrets tilbud drives af eller har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Centret har knap 700 pladser til udsatte voksne og familier plus deres børn. Hertil kommer tilbud om familierådgiver, børnepsykolog, boligrådgiver, CTI støtte mv. Centret har fokus på at udvikle og give plads til fagligheden på botilbuddene ved at tænke på tværs af tilbuddene.

Kontakt

Centerchef Lis Bjarnesen
Mail: wr33@sof.kk.dk

Du kan finde links til centrets tilbud herunder.

Krisecentre for udsatte kvinder, mænd og familier​:

Den Åbne Dør

Egmontgården

Garvergården

Klostermosegård

Krisecentret Baltic

Akutte sundhedstilbud:

Sundhedsrummet

Sundhedsteamet

Tilbud til hjemløse:

Aktivitetscentret Sundholm

Bocentret Sundholm

Herbergscentret Sundholm

Hørhuset

KFUMs Kollegium

Kirkens Korshærs Herberg

Kollegiet Gammel Køge Landevej

Mændenes Hjem