Center for Udsatte Voksne og Familier

Danmark
Centret rummer herberger og krisecentre for udsatte kvinder, mænd og familier, samt beskæftigelses- og sundhedstilbud.

Center for Udsatte Voksne og Familier består af ca. 850 pladser til udsatte voksne og familier plus deres børn, fordelt på herberger, botilbud, krisecentre og nødboligpladser. Derudover er der i Centeret en række tværgående tilbud som Social Beskæftigelse, Sundhed på Tværs, Psykologer, Bolig- og Koordinerende rådgivning samt CTI-støtte. Tilbuddene er henholdsvis efter Servicelovens §80, § 107 - § 110.

Centrets tilbud drives af eller har driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Du kan finde links til centrets tilbud herunder.

Kontakt

Send sikker mail til Center for Udsatte Voksne og Familier - borger

Send sikker mail til Center for Udsatte Voksne og Familier - virksomhed
 

Du kan finde links til centrets tilbud herunder.

Krisecentre for udsatte kvinder, mænd og familier​ efter Servicelovens § 109 og § 110:

På krisecenter er der selvhenvenderprincip, som betyder, at borger ikke skal visiteres til tilbuddet, men kan henvende sig direkte til tilbuddet, hvor forstander eller leder træffer den endelige beslutning om indskrivning:

Den Åbne Dør

Egmontgården

Garvergården

Klostermosegård

Tilbud til hjemløse efter Servicelovens § 110:

På herberg og natcafé er der selvhenvenderprincip, som betyder, at borger ikke skal visiteres til tilbuddet, men kan henvende sig direkte til tilbuddet, hvor forstander eller leder træffer den endelige beslutning om indskrivning. 

Aktivitetscentret Sundholm

Bocentret Sundholm

Herbergscentret Sundholm

Kirkens Korshærs Herberg

Kollegiet Gammel Køge Landevej

Mændenes Hjem

RG60

Nøjsomhedsvej 12B

Botilbud efter Servicelovens § 107 og §108:
For at få plads på botilbud efter Servicelovens § 107 eller § 108 skal borger visiteres til tilbuddet: 

E-Huset

Forchhammersvej

Plejekollektiverne

Kollegiet Gammel Køge Landevej

Mændenes Hjem

Akutte sundhedstilbud:

Sundhedsrummet

Sundhedsteamet