Center for Tidlige indsatser, Døgn- og Familietilbud

Danmark
Gennem akutte, kortvarige eller længere indsatser indgår centret i mange forskellige fleksible opgaveløsninger.

Centret samarbejder med en meget meget bred målgruppe af udsatte børn, unge og familier. De befinder sig i vidt forskellige situationer og har meget forskellige behov for socialpædagogisk støtte. Centrets tilbud og boformer er her i København og arbejdet fokuserer på at støtte det enkelte barn, ung eller familie til at mestre deres eget liv og få mulighed for at leve en selvstændig tilværelse på lige fod med alle andre.

Hybelinstitutionen

Frederiksholm

Josephine Schneider

Kløvermarken

Udsigten

Solliden

Familieplejen København

Tlf: 82 56 20 75

E-mail: A874@sof.kk.dk

Adresse: Glucksvej 2
2450 København SV

Hjemmeside: https://fibo.kk.dk