Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud

Centret styrker og udvikler indsatsen for borgere, der har behov for bostøtte i eget hjem eller et aktivitets- og samværstilbud.

I Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud arbejder vi med den faglige indsats for de borgere, der har behov for bostøtte i eget hjem og/eller kan have gavn af et af vores mange aktivitets- og samværstilbud. Der er særligt fokus på, at borgerne bliver selvhjulpne.

Du kan kontakte Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud via Sikker post:

Send sikker post - for borgere
Send sikker post - for virksomheder