Center for Specialiserede Botilbud

Center for Specialiserede Botilbud udvikler og styrker botilbud målrettet borgere med komplekse og omfattende støttebehov.

I Center for Specialiserede Botilbud arbejder vi med at udvikle og styrke den faglige indsats i forhold til specialiserede botilbud til borgere, der har komplekse og omfattende støttebehov. Vi har særligt fokus på stabilisering, behandling, hverdagstræning, tryghed, trivsel og et godt hverdagsliv.

Du kan kontakte Center for Specialiserede Botilbud via Sikker post:

Send sikker post - for borgere
Send sikker post - for virksomheder