Center for Socialpolitik og Udvikling (CSU)

Socialforvaltningen - faglig understøttelse

Bernstorffsgade 17, 5.sal
1577 København V
Danmark
+45 33 66 33 66
Kontoret skal fastlægge og forankre relevante målsætninger for hele organisationen under Socialforvaltningen

Kontorchef - Dorte Bukdahl
tlf.: 25 32 46 14
e-mail: ZE1G@sof.kk.dk