Center for Socialpolitik og Udvikling (CSU)

Bernstorffsgade 17, 5.sal
1577 København V
Danmark
+45 33 66 33 66
Kontoret skal fastlægge og forankre relevante målsætninger for hele organisationen under Socialforvaltningen

Kontorchef: Eva Stokbro Jensen DA57@kk.dk