Center for Selvstændige Boformer og Sundhed

Centret udvikler og styrker arbejdet med borgere i selvstændige boformer og borgere med særlige somatiske plejebehov.

I Center for Selvstændige Boformer og Sundhed er der særligt fokus på at understøtte borgerens mulighed for at klare sig i egen bolig, bl.a. gennem hverdagstræning, social træning, sundhedsindsatser og støtte til borgere, der har særlige somatiske støtte- og plejebehov.

Læs mere på socialpsykiatri.kk.dk

Du kan kontakte Center for Selvstændige Boformer og Sundhed via Sikker post:

Send sikker post - for borgere
Send sikker post - for virksomheder