Center for Omsorg og Specialpædagogik

Borups Allé 43
2200 København N
Danmark
+45 33 66 20 03
Center for Omsorg og Specialpædagogik er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune og består af seks botilbud og ét dagtilbud.

Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS) består af syv botilbud med døgndækning: Løvstikkevej 66, Albatros, Grøndalsvænge, Hyldeblomsten, Ny Ellebjerg, Lynghuset og Ringertoften. Derudover tilbydes midlertidige boliger i Aflastningen et fysioterapeutisk tilbud i Specialfysioterapien. Borgerne i COS er primært voksne, midaldrende og ældre borgere, der er lettere, moderat eller svært udviklingshæmmede og har lettere, moderate eller store fysiske funktionshæmninger. Centeret hed tidligere Center for Ældre med Handicap.

Du kan læse mere om Center for Omsorg og Specialpædagogik her.

Du kan finde links til centrets tilbud herunder:

Aflastningen

Albatros

Hyldeblomsten

Grøndalsvænge

Lynghuset

Løvstikkevej

Ny Ellebjerg

Ringertoften

Specialfysioterapien