Center for Omsorg og Specialpædagogik

Borups Allé 43
2200 København N
Danmark
+45 33 66 20 03
Center for Omsorg og Specialpædagogik er en del af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Center for Omsorg og Specialpædagogik (COS) består af otte botilbud samt en specialfysioterapi, som tilbyder fysioterapi og træning for borgere med funktionsnedsættelser. Borgerne i COS er primært voksne, midaldrende og ældre borgere, der er lettere, moderat eller svært udviklingshæmmede og har lettere, moderate eller store fysiske funktionshæmninger.

Du kan læse mere om Center for Omsorg og Specialpædagogik her.

Du kan finde links til centrets tilbud herunder:

Albatros

Grøndalsvænge

Lynghuset

Løvstikkevej

Viben

Ringertoften

Jacobshøj

Robertshøj