Center for Omsorg og Rehabilitering

Sjællandsgade 40
2200 København N
Danmark
Centret har udviklings-, styrings- og myndighedsopgaver inden for kommunens ældreområde i forhold til bl.a. hjemmepleje og plejehjem.