Center for Erhvervet Hjerneskade

Center for Erhvervet Hjerneskade består af to botilbud samt ét dagtilbud.

Center for Erhvervet Hjerneskade er målrettet personer med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, herunder primært senhjerneskadede.

Du kan læse mere om Center for Erhvervet Hjerneskade her.

Du kan finde links til centrets tilbud herunder:

Lions Kollegiet dagtilbud

Verahus