Center for Diabetes

Center for Diabetes

Vesterbrogade 121, 3. sal
1620 København V
Danmark
Center for Diabetes samler de tilbud, som type 2-diabetikere tidligere kunne få i byens forebyggelsescentre.