Center for Børn og Unges Sundhed – Kbh

Mimersgade 41, 1. sal
2200 København N
Danmark
Center for Børn og Unges Sundhed – Kbh i Københavns Kommune har 5 tilbud til københavnske børn og unge.
  • Sund Vægt er et familieorienteret tilbud for børn mellem 2-16 år med svær overvægt. Børn og familier møder et tværfagligt team ved familiesamtaler, motionstilbud mm.
  • Sundhedstjek er et tilbud om en enkeltstående samtale for unge mellem 16-24 år om deres fysiske, psykiske og seksuelle sundhed. De unge taler med både en sygeplejerske og en psykolog
  • Ung i Forandring er et tilbud på udvalgte ungdomsuddannelser og jobcentre i København, hvor unge mellem 15-30 år, der oplever sociale, psykiske og/eller personlige problemer kan få et samtaleforløb ved en psykolog
  • Temaeftermiddage er et tilbud for småbørnsfamilier i Københavns Kommune, der har børn mellem 8. mdr. og 3 år. Temaeftermiddage består af en række arrangementer om hverdagens udfordringer, forældreskab og familien som helhed med et særligt fokus på far-barn-relationer
  • Workshops er et tilbud for unge københavnere ml. 16-25 år, der ønsker at give deres psykiske sundhed et boost. Der udbydes forskellige workshops om bl.a. selvværd, stress, angst og bekymringstanker.