CAS 5

CAS 5/Nordlys er bo- og dagtilbud for udviklingshæmmede borgere, jf. SEL § 108 og § 104.

Borgerne i botilbuddet CAS 5/Nordlys er voksne borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne.

Du kan læse mere om CAS 5 her.