CAS 4

CAS 4/Det Runde Hus er et botilbud for 27 borgere i alderen 18-40 år, jf. SEL § 108. De har desuden et internt dagtilbud.

I CAS 4 bor der unge borgere med let til middelsvær udviklingshæmning.

Du kan læse mere om CAS 4 her.