CAS 3

CAS 3 er et botilbud, hvor der bor 30 udviklingshæmmede borgere, jf. SEL § 108.

I CAS 3 bor der borgere med middelsvær til svær nedsat fysisk som psykisk funktionsevne.

Du kan læse mere om CAS 3 her.