CAS 2

CAS 2 er hjem for 20 udviklingshæmmede borgere. Det er et botilbud efter SEL § 108.

I CAS 2 bor der voksne borgere, som primært har autismespektrum forstyrrelser.

Du kan læse mere om CAS 2 her.