CAS 1

CAS 1 er et botilbud for 24 borgere med varig nedsat funktionsevne, jf. Servicelovens §108.

Beboerne i CAS 1 er som udgangspunkt diagnosticeret med autismespektrum forstyrrelser og/eller har andre former for psykiatriske diagnoser.

Du kan læse mere om CAS 1 her.