Captum

Danmark
Captum har en lang række samværs- og aktivitetstilbud, samt tilbud om job og beskæftigelse.

Captum er en del af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB). Captum arbejder målrettet med at tilbyde borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at udvikle sig og deltage i lærings- og beskæftigelsesforløb, mhp at den enkelte udnytter sit potentiale og har en meningsfuld hverdag. Dette gør Captum gennem en bred vifte af beskæftigelses-, skole- og arbejdstilbud og i samarbejde med borgerne, deres pårørende, frivillige, det ordinære arbejdsmarked og andre relevante aktører.

Læs mere om Captums dagtilbud her.

Læs mere om Captums arbejdsmuligheder her.

Læs mere om Captums skoletilbud her.