Borgerrepræsentationens Sekretariat

Københavns Rådhus
1599 København V
Danmark
Borgerrepræsentationens Sekretariat varetager sekretariatsopgaver for Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget.