Borgercenter Voksne - Den Sociale Hjemmepleje

Vordingborggade 15
2100 København Ø
Danmark
Her finder du kontaktoplysninger til Den Sociale Hjemmepleje.

Den Sociale Hjemmepleje leverer hjemmepleje til borgere mellem 18 og 65 år med fysisk eller psykisk handicap eller psykosociale problemer.

Bemærk: Hvis du vil søge om hjemmehjælp eller har spørgsmål til din sag om ansøgning af hjælp, så skal du kontakte hjemmeplejevisitation her. 

Hjemmeplejecenter Nord

Nørrebro/Bispebjerg/Brønshøj/Vanløse/City og Østerbro
Lærkevej 20
2400 København NV
Telefon 33 17 56 40

Hjemmeplejecenter Syd

Amager/Christianshavn
Radisevej 6-8
2300 København S
Telefon 33 17 56 40

Valby/Vesterbro
Enghavevej 82, 2. Sal
2450 København SV
Telefon 33 17 56 40

Servicetelefonen

Akutnummer ved hjemmeplejebehov
Aften/nat og i weekenden
Telefon 33 17 89 89